• Giới thiệu công ty

    Là một công ty năng động chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn doanh nghiệp.
    Các lĩnh vực chúng tôi cung cấp gồm: Dịch vụ tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Belize, Brunei, BVI, Hồng Kông, Singapore, Seychelles, USA... dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại các ngân hàng uy tín ở Hồng Kông, Singapore, Ship... như HSBC, Standard Chartered, Hang seng, ANZ, Citi Bank, Chinatrust, OCBC, DBS, UOB, FBME..., dịch vụ hỗ trợ kế toán, dịch vụ tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp, dịch vụ uỷ thác đầu tư bất động sản ở nước ngoài , ủy thác trung gian xuất nhập khẩu…

cong ty offshore